Resources by Category: "Virus"

Rapid Genome Sequencing of RNA Viruses

Mizutani Tetsuya, Endoh Daiji, Okamoto Michiko, Shirato Kazuya, Shmizu Hiroyuki, Arita Minertaro, Fukushi Shuetsu, Saijo Masayuki, Sakai Kouji, Lim Chang Kweng, Ito Mikako, Nerome Reiko, Takasaki Tomohiko, Ishii Koji, Suzuki Tetsuro, Kurane Ichiro, Morikawa Shigeru, Nishimura Hidekazu. Emerging Infectious Diseases, www.cdc.gov/eid, 2007 Feb; 13(2):322-324